Размер на шрифта: A A A
Начало | Партньори | Зареждане | Връзки
deutsch | english | български | français | lietuviškai | polski
Контакт | Впечатления | Карта на страницата
hintergr_ziele.jpg

История и цели на проекта

Идеята за проекта „Изгубени в света на киберпространството” възниква в резултат на четиригодишна консултантска дейност на немската организация IN VIA, подпомагаща жени, въвлечени в трафика на хора. Факт е , че трафикантите на хора все по-често вербуват своите жертви в интернет. В чатовете и мрежовите портали често се търсят кандидати за привлекателни професии; чрез обяви за приятелство или брак в социалните мрежи се примамват млади момичета. Все повече млади жени, както и непълнолетни момичета, от Германия са засегнати от този проблем.


В центъра на нашия проект стои разработването на практически мерки за предотвратяване на опасните срещи в интернет и повишаване чувствителността на обществото към рисковете, свързани с безразборното ползване на социалните мрежи. Цел на проекта от една страна е да разяснява за опасностите и рисковете за децата в киберпространството, а от друга да повдигне темата за проблемното поведение на младите онлайн спрямо техни връстници.


В проекта участват пет европейски неправителствени организации с многогодишен опит в дейности срещу трафика на хора. Разработените разяснителни и обучителни материали ще се разпространяват чрез международните мрежи за борба с трафика на хора: COATNET и La Strada, и ще се предоставят на други европейски организации за реализиране на превенционни дейности с младежи.

Основна цел на проекта
Изготвяне и разпространение на информационни и обучителни материали за повишаване информираността на деца, младежи и родители относно опасностите и рисковете в чата.

Основните под-цели на проекта са насочени към повишаване на социалната компетентност в интернет пространството:

<< Обратно към Начало | Разпечатай


Lost in Cyber World ist ein Projekt von IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit für das Erzbistum Berlin e.V.